Закони України:

«Про освіту»  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text

 «Про повну загальну середню освіту» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text

Постанови Кабінету Міністрів України:

-від 14.06.2000 № 963 «Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників» (із змінами) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/963-2000-%D0%BF#Text

-від 23.12.2015 №1109 «Про затвердження переліку кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників та порядку їх присвоєння» (із змінами) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1109-2015-%D0%BF#Text

– від 27.12.2018 № 1190 «Про затвердження Положення про сертифікацію педагогічних працівників» (із змінами) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1190-2018-%D0%BF#Text

– від 21.08.2019 №800 «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників» (із змінами) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/800-2019-%D0%BF#Text

– від 24.12.2019 № 1094 «Про внесення змін до Положення про сертифікацію педагогічних працівників»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1094-2019-%D0%BF#Text

– від 19.02.2020 № 113 «Про встановлення доплати педагогічним працівникам за успішне проходження сертифікації» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/113-2020-%D0%BF#Text

Накази Міністерства освіти і науки України:

– від 06.10.2010 № 930 «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників» (із змінами) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1255-10#Text

– від 20.12.2011 №1473 «Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10.01. 2012 р. за N 14/20327 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0014-12#Text

– від 08.08.2013 № 1135 «Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1417-13#Text

– від 04.11.2019№ 1/9-683 «Щодо підвищення кваліфікаціїта атестації педагогічних працівників» http://ru.osvita.ua/legislation/Ser_osv/66556/

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ПРО АТЕСТАЦІЮ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

-від 04.03.2020 № 1/9-141 «Щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти» https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/71473/

https://don.kyivcity.gov.ua/files/2022/10/7/97.pdf

https://shevruo.gov.ua/docs/head/111.pdf