Положення про атестацію

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1255-10#Text

Методичні розробки практичного психолога Четверікової Наталі Володимирівни, яка є претендентом на присвоєння педагогічного звання <<практичний психолог-методист>> (2021 / 2022 навчальний рік).
Освіта: вища
Посилання, за яким можна ознайомитися з усіма методичними розробками: https://drive.google.com/drive/folders/1wBZzN5ftJ9esj7vj1CYn6a2pn10Ee_bx?usp=sharing